fbpx

Visa đặc định khi tham gia chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản hiện đang là mục tiêu hướng tới của các lao động Việt Nam. Quy trình tham gia đơn hàng theo diện visa đặc định giữa các đối tượng lao động là khác nhau. Theo điều kiện lao động cần đảm bảo có bằng đặc định về tay nghề và tiếng Nhật. Vì vậy, khi lao động đã có kinh nghiệm và chứng nhận tay nghề hay đã có tiếng quy trình tham gia hoàn toàn khác so với lao động chưa có tay nghề, chưa có tiếng.

Quy trình tham gia đơn hàng theo diện visa đặc định tại Nhật Bản

– Đối với lao động đã từng đi Nhật có lợi thế hơn cả khi đi đơn hàng theo visa đặc định. Đối với diện lao động này chúng tôi phân chia quy trình cụ thể theo các mục dựa theo các kỹ năng về tiếng và tay nghề như sau:

1. TTS đã về nước, tiếng Nhật N4, có bằng kỹ năng cấp 3

CÁC TRƯỜNG HỢP THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH QUI TRÌNH THAM GIA
1 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty cũ

Không thi Laodongnhatban24h.vn liên hệ công ty cũ

Nếu công ty tiếp nhận TTS, tiếp nhận làm hồ sơ

2 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty mới

Không thi Phỏng vấn với công ty Nhật

Nếu đậu, chúng tôi sẽ tiếp nhận làm hồ sơ

3 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại khác ngành tại công ty mới

Thi kỹ năng chuyên môn Phỏng vấn với công ty Nhật

Thi kỹ năng chuyên môn

Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

2. TTS đã về nước, không có bằng tiếng Nhật N4, có bằng kỹ năng cấp 3

CÁC TRƯỜNG HỢP THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH QUI TRÌNH THAM GIA
1 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty cũ

Thi N4 Liên hệ công ty cũ

Thi N4

Nếu công ty tiếp nhận TTS, tiếp nhận làm hồ sơ

2 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty mới

Thi N4 Phỏng vấn với công ty Nhật

Thi N4 Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

3 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại khác ngành tại công ty mới

Phải thi Phỏng vấn với công ty Nhật

Thi kỹ năng đặc định

Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

3. TTS đã về nước, tiếng Nhật N4, không có bằng kỹ năng cấp 3

CÁC TRƯỜNG HỢP THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH QUI TRÌNH THAM GIA
1 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty cũ

Không thi nhưng cần giấy xác nhận của công ty cũ (nếu công ty cũ không xác nhận thì phải thi) Liên hệ công ty cũ

Nếu công ty tiếp nhận TTS, tiếp nhận làm hồ sơ

2 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty mới

Không thi nhưng cần giấy xác nhận của công ty cũ (nếu công ty cũ không xác nhận thì phải thi) – Trường hợp 1: Phỏng vấn với công ty Nhật Thi kỹ năng chuyên môn Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

– Trường hợp 2: Phỏng vấn với công ty Nhật liên hệ công ty cũ hỗ trợ xác nhận

Nếu công ty cũ đồng ý (nếu không đồng ý quay lại Trường hợp 1), tiếp nhận làm hồ sơ

3 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại khác ngành tại công ty mới

Thi kỹ năng chuyên môn Phỏng vấn với công ty Nhật

Thi kỹ năng chuyên môn

Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

4. TTS đã về nước, tiếng Nhật chưa đạt N4, Chưa có bằng kỹ năng cấp 3

1 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

-Đi lại cùng ngành tại công ty cũ

N4
Thi N4, không thi kỹ năng chuyên môn nếu có xác nhận công ty cũ
Liên hệ công ty cũ

Thi N4

Nếu công ty tiếp nhận TTS, tiếp nhận làm hồ sơ

2 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty khác

Thi N4, không thi kỹ năng chuyên môn nếu có xác nhận công ty cũ – Trường hợp 1:

Phỏng vấn với công ty Nhật

liên hệ công ty cũ, nếu công ty cũ xác nhận Thi N4 tiếp nhận làm hồ sơ

– Trường hợp 2:

Phỏng vấn với công ty Nhật

liên hệ công ty cũ, nếu công ty cũ không xác nhận Thi kỹ năng đặc định tiếp nhận làm hồ sơ

3 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại khác ngành tại công ty mới

Phải thi Phỏng vấn với công ty Nhật

Thi kỹ năng đặc định

Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

5. TTS về nước trước thời hạn

1 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty cũ

Thi kỹ năng chuyên môn liên hệ công ty cũ

Thi kỹ năng chuyên môn

Nếu công ty tiếp nhận TTS, tiếp nhận làm hồ sơ

2 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty cũ

Phải thi liên hệ công ty cũ

Thi kỹ năng đặc định

Nếu công ty tiếp nhận TTS, tiếp nhận làm hồ sơ

3 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty mới

Phải thi Phỏng vấn với công ty Nhật

Thi kỹ năng đặc định

Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

4 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại khác ngành tại công ty mới

Phải thi Phỏng vấn với công ty Nhật

Thi kỹ năng đặc định

Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

5 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

-Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty mới

KN CM
Thi kỹ năng chuyên môn
Phỏng vấn với công ty Nhật

Thi kỹ năng chuyên môn

Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

6 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại khác ngành tại công ty mới

Thi kỹ năng chuyên môn Phỏng vấn với công ty Nhật

Thi kỹ năng chuyên môn

Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

7 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty cũ

Phải thi liên hệ công ty cũ

Thi kỹ năng đặc định

Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

8 – Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)

– Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng

-Không có bằng kỹ năng cấp 3

-Không có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty mới

Phải thi Phỏng vấn với công ty Nhật

Thi kỹ năng đặc định

Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

Bạn muốn nộp hồ sơ hay còn băn khoăn về quy trình tham gia đơn hàng visa đặc định tại Nhật Bản? Hãy liên hệ ngay tới số máy:

Hotline xuất khẩu lao động Nhật Bản

Để được hỗ trợ ngay và luôn

Tham khảo các đơn hàng khác:

Xuất khẩu lao động ngành nông nghiệp

Xuất khẩu lao động ngành xây dựng

Xuất khẩu lao động diện kỹ sư

Xuất khẩu lao động ngành thực phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn